WERKBEDRIJF RIJK VAN NIJMEGEN


Het Werkbedrijf is een arbeid bemiddeling bedrijf van de overheid dat zorgt voor de verbinding tussen bedrijven en kandidaten die een plek willen op de arbeidsmarkt. ZENBER heeft voor de gemeente Nijmegen de representatieve locatie voor het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen ontworpen.

exterieur en het interieur worden met elkaar verbonden

Vanaf de Nieuwe Dukenburgseweg is het gebouw goed zichtbaar door de krachtige, communicerende graphics op de gevel. De entree en delen van de gevel openen zich aan de buitenzijde door gekleurde luifels en vloervlakken die van binnen naar buiten steken. Het exterieur en het interieur worden zo met elkaar verbonden en de klanten en kandidaten worden uitgenodigd om naar binnen te gaan.

fraai uitzicht op de groene binnentuin

Het gebouw wordt multifunctioneel gebruikt door drie gebruikersgroepen: de 140 medewerkers van het werkbedrijf, de werkgevers en de kandidaten/ werknemers.
Bij binnenkomst vindt de ontvangst plaats in het werkcafe. Hier kan je elkaar informeel spreken, kort overleggen of kan er gewerkt worden. De formele gesprekken tussen het werkbedrijf, de kandidaten en de werknemers vinden plaats bij de open of gesloten balies of in de gesloten ruimtes afhankelijk van de aard van het gesprek. Aan de patio bevinden zich de “nesten”. Deze overleg en wachtruimtes geven een fraai uitzicht op de groene binnentuin.
Verder bevinden zich in het gebouw de diverse werkzones en klantzones, de vergader- en seminar accommodaties, een podium en een multifunctioneel restaurant / werkcafe. Het gehele interieur heeft een open karakter waardoor de verschillende gebruikersgroepen en de dynamiek van het werkbedrijf goed zichtbaar zijn.

“De graphics tonen de verschillende werkvelden van het werkbedrijf en hun ambitie”

Het gemeentelijk Werkbedrijf is een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale partijen

De graphics in het interieur zijn door ZENBER ontworpen en afgestemd op het interieurconcept. De graphics tonen de verschillende werkvelden van het werkbedrijf en hun ambitie: ‘de verbindende factor tussen de werkgever en de werknemer’. Het gemeentelijk Werkbedrijf is een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale partijen: de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, en Wijchen, het Regionaal Jongerenloket Nijmegen en Breed. Maar ook bedrijven, adviesorganen, cliëntenraden, AWBZ-instellingen, mede-zeggenschapsorganen en onderwijsinstellingen. Het werkbedrijf vervangt de gemeente-afdelingen Werk om werkzoekenden vanuit één servicepunt verder te helpen met alles dat met werk te maken heeft.

FACTS EN FIGURES

Opdachtgever: Gemeente Nijmegen

Projectteam ZENBER: Eric Wezenberg, Edwin Kamphorst

Grafische vormgeving: ZENBER Architecten
Projectfotografie: ZENBER Architecten