BEFRANK – NN GROUP


ZENBER Architecten ontwerpt een circulaire werkomgeving voor BeFrank. De doelstellingen en ambities voor een 100% circulair en zero waste ontwerp zijn zichtbaar in het hele interieur.

BeFrank (onderdeel van NN Group) is een innovatieve online pensioenuitvoerder die zich richt op een jonge doelgroep om het pensioen dichter bij de mensen te brengen en meer van deze tijd te maken. Duurzaamheid en vitaliteit is sterk verbonden met de bedrijfscultuur van BeFrank. Zij nemen de verantwoordelijkheid om de CO2 footprint zo laag mogelijk te krijgen. Hierbij hoort een nieuwe passende werkomgeving die deze ambities uitdraagt. BeFrank vestigt zich in het Toorop gebouw bij de NN Group. De verdiepingsvloer die ze betrekken krijgt een eigen vitale BeFrank uitstraling gericht op de energieke en enthousiaste werknemers en hun klanten. Om bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere wereld is de ambitie om dit project 100% circulair, zonder afval en met een zo laag mogelijk ecologische voetafdruk te realiseren. Daarnaast is het uitgangspunt om de inrichtiging volgens de WELL standaard te ontwerpen met gezonde, comfortabele en productiviteit bevorderende werkplekken.

ZENBER Architecten heeft deze mooie ambitie omarmt. Een 100% circulaire en zero waste werkomgeving creëren vraagt om veel creativiteit, grondig (materiaal)onderzoek, een open en transparante communicatie van alle partijen, maar ook flexibiliteit voor andere ontwerpoplossingen. In een sterk samenwerkingsverband met andere adviseurs zijn we, alvorens te ontwerpen, in diverse ateliersessies gaan kijken hoe deze ambities concreet gemaakt konden worden. Dit is gedaan aan de hand van een circulaire roadmap waaraan meetbaarheid, ontwerpstrategieën en beslissingen zijn gekoppeld.
Het startpunt was de ‘as is’ situatie: wat heeft de locatie te bieden aan materialen en producten? We zien het gebouw als grondstof: we zijn niet gaan slopen maar gaan oogsten. Daarnaast is een uniform rekenmodel ontwikkeld, om het ontwerp slim te kunnen doordenken en doorekenen in de milieu impact (MKI). Waardoor ontwerpbeslissingen weloverwogen gemaakt konden worden.

De keuzes zijn afgewogen aan de hand van 5 criteria:

  • De milieuimpact (MKI);
  • Toepassing van (ge)recyclede materialen en de mate van recyclebaarheid na gebruik (volgens 10R model van prof. Dr.J. Cramer);
  • De rock ’n roll factor van een product. Heeft het product een inspirerend verhaal, of is het veelbelovend? Zo wordt er ruimte geboden aan start-ups om te participeren binnen een grootschalig project en hun product verder te ontwikkelen.
  • Handige standaard maatvoering; voorkomt snijverlies en bevordert hergebruik;
  • Demontabele toepassing, waarbij de producten zonder beschadiging kunnen worden hergebruikt.

Daarnaast zijn de WELL richtlijnen gerbuikt om de gezondheid en het welzijn van mensen te bevorderen door een gezonde en stimulerende omgeving te bieden met een focus op biofilie, het gebruik van niet toxische materialen, uitstekende akoestiek, verlichting en ergonomie en het bevorderen van gemeenschapsgevoel en een gezonde levenstijl bij medewerkers.

Met deze gedeelde en gedragen ambitie en afwegingskaders is het ontwerpproces gestart.

In het concept is ervoor gekozen om de hoofdindeling van de verdieping zoveel mogelijk te handhaven. Het gesloten volume met ondersteunende functies in het midden van de werkverdieping blijft in stand, maar wordt wel verbijzonderd. De werkomgeving rondom het volume wordt ingedeeld in twee functionele zones met ieder een eigen beleving: ClubFrank en ParkFrank.

ParkFrank – Rust & Samenwerken

ParkFrank is een werkzone met verschillende typologieën aan werkplekken zoals: open bureauwerkplekken, samenwerkplekken en concentratiewerkplekken. Door een grote verscheidenheid aan werkplekken en faciliteiten kan je op basis van je werkzaamheden kiezen voor de (werk)plek die op dat moment het beste past. Zo kan er efficiënt en gezond gewerkt worden. Langs de gevel liggen de open werkplekken, die worden afgescheiden door veel beplanting voor een geborgen karakter en verbetering van de akoestiek. Planten hebben een bewezen positief effect op de luchtkwaliteit en de akoestiek. Maar ook op stressreductie en het stimuleren van creativiteit. Daarom is er veel groen toegepast in de werkomgeving van BeFrank.
Om goed hybride te kunnen werken zijn er rondom de kern afgesloten video/belnissen en concentratieruimten gecreëerd, waar je voor een kortere periode gebruik van kunt maken om ongestoord te kunnen werken of voor een online overleg.

“Van circulair denken naar circulair doen”

ClubFrank – Dynamisch & Ontmoeten

ClubFrank is de dynamische zone met diverse faciliteiten gericht op overleg en ontmoeting. Hier vind je de pantry, aanlandplekken, ontvangst, lounge, gym, overleg- en vergaderruimtes.
ClubFrank is speels en informeel van karakter. Klanten worden hier ontvangen in een lounge-achtige omgeving, met diverse overleg en aanlandwerkplekken. Maar ook voor medewerkers is hier een plek om even te ontladen in de BeFit gym, met 2nd life toestellen uit gymzalen. Eyecatcher is de halfpipe tribune waar de wekelijkse stand ups plaats vinden met het hele team. Maar waar ook presentaties en energieke brainstormsessies gehouden kunnen worden.

100% circulair en zero waste

We putten de aarde in razend tempo uit, doordat we elk jaar bijna 3x zoveel grondstoffen gebruiken dan de aarde kan produceren. Binnen dit project willen we daarom gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen, met een ambitie om 100% circulair te werken. Dat betekent dat we niets weggooien, er niet wordt gesloopt maar geoogst en dat alle bestaande materialen een nieuwe bestemming krijgen. Waar we toch nieuwe materialen toepassen, zijn er hoge eisen aan de circulariteit. Zodat deze materialen na het einde van de levensduur weer grondstof zijn voor nieuwe materialen en zo oneindig hergebruikt kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in verrassende vondsten en creatieve oplossingen.

“Inspirerend samenwerken en sparren in energieke halfpipe tribune”

Bestaande tapijttegels vormen geometrische vromen passend bij de huisstijl van BeFrank

Er is gekozen om de basis van de verdiepingsvloer met het gesloten volume en bijbehorende afwerking, de tapijttegels en het systeemplafond grotendeels te handhaven. Deze basis is aangevuld en verbijzonderd op specifieke plekken om een beleving te creëren die past bij de frisse en sprankelende huisstijl van BeFrank. Voor deze verbijzonderingen is gekeken wat er hergebruikt en opgewaardeerd kon worden uit het bestaande pand, het oude kantoor, maar ook welke oogst er beschikbaar was vanuit andere verbouwingsprojecten elders. Zo zijn er wanden en deuren vanuit een andere locatie hergebruikt en passend gemaakt.

Voor de tapijttegels hebben we gebruik gemaakt van kleine restpartijen vanuit diverse lijnen en merken. Door alle blauwe tegels te verzamelen en deze te versnijden is een nieuwe ingelegd patroon gecreeerd, alsof het een karpet is. Gebasseerd op de geometrische vormen uit het logo van BeFrank.

In delen van het plafond hebben we de platen uit het systeem gehaald, waardoor meer hoogte is gecreëerd. In deze openingen zijn de installaties en de structuur van het gebouw zichtbaar. Door hier planten in te hangen en verlichting anders te richten zijn er hangende tuinen boven de werkplekken gecreëerd. Op andere plekken zijn deze plafonddopeningen verbijzonderd door middel van technische gordijnen van een gerecyclede stof uit oude visnetten om meer geborgen plekken te creëren. Of een plafond element, opgewaardeerd uit hergebruikte akoestische wandpanelen uit een ander project.

Tweedehands materialen opwaarderen

In het gesloten volume zijn een aantal bestaande nissen voorzien van een glazen pui, oude tafels zijn ingezet als werkblad. En ongebruikte lakenzakken van Defensie zijn gebruikt om (rol)gordijnen van te maken.
Bestaande coupé bankjes zijn opnieuw gebruikt en voorzien van een ecologische coating op basis van wijnkurken en denim. Deze overleg en samenwerknissen zijn verbijzonderd door luifels vervaardigt van oude steigerframes en hergebruikte stoffen.

Voor de pantry is gebruik gemaakt van de bestaande kasten, deze is voorzien van een nieuw werkblad gemaakt van 100% circulair materiaal afkomstig uit afvalstromen.De bijzondere tribunehalfpipe is opgebouwd uit houten restmateriaal. De zichtbare afwerking is van duurzaam ecoplex met een fineer van vervezeld textielafval.

Bij de keuze voor het meubilair is veel aandacht besteed aan hergebruik en recycling. De bureau’s zijn zoveel mogelijk hergebruikt en zijn deels aangepast naar een zit/sta functionaliteit. Oude kantinestoeltjes zijn een nieuw leven ingeblazen door ze in een gekleurd jasje te steken. BeFrankers hebben oude spijkerbroeken ingeleverd, waarvan diverse kussens en zitpads zijn gemaakt. Banken zijn hergestoffeerd met 100% wol producten of gerecyclede textielen van oude visnetten uit de zee. De kuipen van de nieuwe krukken en stoelen zijn van hennepvezels en PETfelt van plastic flessen. Bierfusten en oude TL buizen zijn gebruikt voor hangarmaturen.

Met veel aandacht en zorg is een werkomgeving samengesteld die volledig circulair en toekomstbestendig is en past bij de uitstraling van BeFrank. Elk materiaal, elke plek en elk onderdeel heeft een eigen circulair verhaal.

FACTS EN FIGURES

Opdachtgever: BeFrank / NN Group
Locatie: Amsterdam
BVO: 1.150 m²
Jaar: 2022

Projectteam ZENBER: Eric Wezenberg, Ingrid Heijne, Carlien den Uijl, Ruby Ingwersen, Edwin Kamphorst
Projectmanagement: Stevens Van Dijk
Installatiesadviseur: Royal Haskoning DHV
Well en circulair advies: BBA en LBP Sight

Aannemer: Gielissen
Interieurbouwer: Gielissen
Meubilair: Fair Furniture Group
Lichtplan: ZENBER Architecten en Royal Haskoning DHV
Projectfotografie: ZENBER Architecten