Hyperion Lyceum Amsterdam

Kritisch en rationeel leren denken met oog voor mens en maatschappij

Hyperion Lyceum Amsterdam

Kritisch en rationeel leren denken met oog voor mens en maatschappij

In 2018 verhuist het Hyperion Lyceum naar de plek waar Amsterdam zich uitbreidt en vernieuwt. Het nieuwe schoolgebouw beantwoordt aan de onderwijsvisie van het Hyperion waarin zelfontplooiing, samenwerking en ambitie hoog in het vandaal staan. ZENBER werkt aan de interieuropgave en komt regelmatig bijeen om wensen, mogelijkheden en voorkeuren door te nemen met het ontwerpteam, bestaande uit leerlingen, ouders en personeelsleden.

Het Hyperion Lyceum is een school voor VWO+, met gymnasium en atheneum. In beide richtingen ligt de nadruk op het ontwikkelen van een academisch denkniveau. Kritisch en rationeel leren denken met oog voor mens en maatschappij staat daarbij centraal. Het Hyperion Lyceum gaat ervan uit dat de leerlingen leergierig en getalenteerd zijn. Hun onderwijs geeft leerlingen de intellectuele bagage mee om een kritisch burger te worden met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Architect interieur : ZENBER Architecten
Architect gebouw: Ector Hoogstad Architecten