ZENBER ontwerpt voor InHolland Haarlem

ZENBER ontwerpt voor InHolland Haarlem

Na het project ‘locatieplan fase 1 Haarlem’ is @Inholland verdergegaan met het ‘locatieplan fase 2’. Fase 2 focust zich op de herinrichting van de entreehal van de locatie Haarlem. 

Het uitgangspunt van het ontwerp en de verbouwing is het aanpassen van de entreehal en al haar functies zodat ontvangst, ontmoeting, evenementen en de restauratieve faciliteiten optimaal samenwerken. Samenwerken waar, wanneer, hoe en met wie je wilt wordt de norm binnen Inholland. Er zijn 3 ontwikkelingsrichtingen die bepaalde eisen stellen aan de huisvesting. Onderwijs gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken vraagt om een regionaal georiënteerde locatie. Onderwijs- en werkruimte hebben een tijdelijk en dynamisch karakter, gericht op het samenwerken en kennisdelen.

Samen leren, ontwikkelen en creëren is van groot belang. Iedereen werkt en leert door de hele campus waardoor onderwijs- en werkruimte in elkaar overlopen en generiek en flexibel zijn. De gebouwen van Inholland zijn herkenbaar en voldoen aan duurzaamheidseisen en voorzien in een gezonde leer- en werkomgeving.

Inmiddels is met het ontwerpteam in samenwerking met @KWK toegewerkt naar een DO. Tot aan de zomervakantie wordt de tijd optimaal benut voor verdere planuitwerking, werkvoorbereiding en inkoop. Vanaf de zomervakantie kan de verbouwing beginnen!

De visuals zijn een impressie en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.