ZENBER ontwerpt proeftuin voor FOO Hogeschool van Amsterdam

ZENBER ontwerpt proeftuin voor FOO Hogeschool van Amsterdam

Afgelopen studiejaar heeft de faculteit onderwijs en opvoeding (FOO) van de hogeschool Amsterdam de tijd genomen om gezamenlijk te komen tot een pedagogisch didactische visie op ‘blendend learning’. Deze visie heeft directe gevolgen voor hun eigen huisvesting, er wordt een proeftuin gerealiseerd op de zevende etage die een vertaling vormt van deze FOO-brede pedagogisch didactische visie op ‘blended learning’ en die het best past bij “het nieuwe normaal”. Met deze nieuwe huisvesting in de proeftuin experimenteren ze in de eerste helft van het onderwijsjaar 2021/2022. De proeftuin is toegankelijk voor alle medewerkers en studenten van de faculteit.