Waterschap Friesland – Wetterskip Fryslân

Proces- en projectgericht werken

Over dit project

ZENBER interieur I architectuur heeft in opdracht van het Wetterskip Fryslân een interieurontwerp/ indeling, meubilair en materialisatie voor de herinrichting gemaakt. Het betreft een herinrichting in een bestaand kantoor pand, het hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân te Leeuwarden .

 

Uitgangspunten van de herinrichting
Het waterschap wil zich door ontwikkelen naar een samenwerkingsgerichte, klantgerichte, efficiënt werkende organisatie, die in verbinding staat met haar maatschappelijke omgeving en die in haar taakuitvoering innovatief en duurzaam is. De nieuwe kantooromgeving moet deze door ontwikkeling en uitgangspunten maximaal faciliteren en het proces- en projectgerichte werken van het Wetterskip Fryslân optimaal ondersteunen en stimuleren. De opgave was om de kantooromgeving van de (semi) overheidsinstelling (BVO 6.300m2), met 290 werkplekken verdeeld over 4 verdiepingen te voorzien van de juiste indeling, meubilair en materialen met een eigentijds, warm en kleurig uitstraling.

 

Het Wetterskip Fryslân, Waterschap Friesland, zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Ze houden het water op peil in sloten, vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan, zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven en beheren en bewaken de dijken, kaden en oevers.

 

Architect interieur : ZENBER Architecten
Architect gebouw: Dorenbos Architekten

Categorie
Kantoren, Work