Stadskantoor Amsterdam West

gezamenlijke back-office

Over dit project

Met het samengaan van Oud-West, De Baarsjes, Bos & Lommer en Westerpark is er een gezamenlijk back-office gecreëerd op de locatie Bos & Lommerplein. Naast het bestaande gebouw werd er een nieuw gebouw betrokken; het zogenaamde “bruggebouw” over de A10.
Voor 450 medewerkers van het nieuw te vormen stadsdeel werd een werkplek gerealiseerd volgens “Het Nieuwe Werken”. Samen met Twynstra Gudde is dit concept ontwikkeld en vormgegeven.
Het doel is nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren en dienstverlening optimaliseren, kennisdelen en herkenbaarheid van de organisatie. Maar ook effectiviteit, efficiëntie, flexibiliteit en een duurzaam karakter speelde een belangrijke rol in het ontwerp van de huisvesting.
Het lichte “bruggebouw” is op een ruimtelijke manier ingericht waarbij daglicht diep in het gebouw binnen kan komen. Door zonering van werkplekken is er een gevarieerd aanbod van werkplekken en een diversiteit aan ondersteunende voorzieningen als stilteruimten, spreekkamers en projectkamers die het werkproces ondersteunen van de verschillende afdelingen. Publieksruimten en raadszaal zijn uitgebreid met faciliteiten waarbij een nieuwe brug beide backofficen, van het bruggebouw en bestaand kantoor, met elkaar verbinden.
 
PROJECTGEGEVENS
Project: Stadskantoor Amsterdam West
Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Architect: Eric Wezenberg i.s.m. OIII Architecten
Projectteam: Cathelijne Vreugdenhil, Jelle Seffinga, Edwin Kamphorst
Oplevering: 2010
Fotografie: Collin van Kooten

Categorie
Kantoren, Work